PURWA WACANA

Om Swastiastu,

Desa Pakraman Pedungan memiliki pengurus yang telah di pilih pada Sabtu, 26 Maret 2011 Dengan susunan pengurus sebagai berikut: Bendesa : Drs. I Nyoman Sumantra; Penyarikan: I Nyoman Subaga; Patengen : Drs. I Gusti Putu Loka, Patajuh Parhyangan : I Nyoman Jiwa Pande, S.Sos; Patajuh Pawongan : I Made Badra; Patajuh Palemahan : Ir. I Ketut Adhimastra, M.Erg; Kasinoman: I Made Suardana, SE

Om Santhi, santhi, santhi Om


ORTI BASA BALI

Sakadi aab jagate mangkin wantah lintang meweh anake Bali (utamine anak muda/truna-trunine) sane kantun eling ring nganggen basa Bali. Punapi mawinan asapunika? Manawita sakancan orti-orti ring serahinane wantah nganggen basa Indonesia, minakadi surat kabar televisi wantah sampun katah ngangge basa tyosan ring basa Bali, punika minab para alit-alite ring Bali dados tilar lan lipia nganggen basa Bali. Dumadak-dumadik wenten sane kantun tresna lan sih ring basa Baline, mungguing asapunika mangkin ring sajeroning galah puniki jagi kahaturang napi sane kabawos orti-orti sane nganggen basa Bali
  1. NYEJER

  2. PARUM PAH 4 DESA PEDUNGAN